Hvad er stress?

Der er mange forskellige definitioner på hvad er stress. Stress er ikke en sygdom med en specifik diagnose. Det er er tilstand, som kan opleves forskelligt. Den danske professor og psykolog Bobby Zachariae definere stress som:

“En proces, hvor ændringer, trusler og krav fra omgivelserne udfordrer eller overstiger vores evne til at tilpasse os, hvilket kan resultere i psykologiske og biologiske ændringer, som kan have betydning for vores helbred.”

  1. Fysisk stress (traumer)
  2. Følelsesmæssig stress (f.eks. frygt, bekymring, overvældende oplevelser)
  3. Kemisk stress (giftstoffer)

Fysisk stress (traumer)

Hvad er stress i din krop?

For at forstå hvad er stress i kroppen, må stressens fysiologi ses i et evolutionært perspektiv. Rent fysiologisk set er stress en instinktiv kamp-flugt reaktion i en farlig situation. Stress gør os i stand til at være vagtsomme og præstere optimalt i en farlig – eller potentiel farlig situation ved at alle vores sanser skærpes når der er fare på færde. Der frigives sukker og fedt til musklerne. Blodtrykket og pulsen stiger, blodets evne til at størkne øges, og blodet går fra tarmene og ud i musklerne.


Stress og overlevelse som art

Der er tale om en akut og kortvarig stressreaktion som er hensigtsmæssig, fordi det øger vores chancer for at overleve som art. Det er det som vi oplever værende ”farligt” som sætter kroppen i en stresstilstand. Vores hjerne og nervesystem skelner imidlertid ikke imellem om vi er jaget af en sabeltiger eller er på vagt overfor chefen.

Nervesystemet og stress

Vores nervesystem styres af hjernen. Nervesystemet består bl.a af det autonome nervesystem, som vi ikke har kontrol over. Det autonome nervesystem består af to dele:

1) Det sympatiske nervesystem er vores “speeder” som får kroppen hurtig op i max. omdrejninger, så den er klar til at reagere (kamp eller flugt).

2) Det parasympatiske nervesystem er vores “bremse”;, der får kroppen ned i gear. Det parasympatiske nervesystem er aktivt når vi slapper af, sover, spiser og mediterer.

Det sunde nervesystem

I et sundt nervesystem sker der en automatisk regulering mellem aktiveringen af det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Det parasympatiske nervesystem løsner på bremsen således at det sympatiske nervesystem kan geare op og være parat til at imødegå ”faren” på en sund måde. Dette system er i balance – og de to systemer svinger jævnt sammen.

Stresset, aggressiv kvinde i bil på førersæde


Kamp, flugt og frys

Hvis ”faren” er overvældende og det ikke er muligt at flygte eller kæmpe mobiliseres både det sympatiske nervesystem (speeder) og det parasympatiske (bremse) samtidigt. Kroppen reagerer instinktivt med at lukke ned med dissociering – en slags fastfrysning.

Når kroppens balance er sat ud af kraft

Ved alvorlig stress og traumatisk stress sættes kroppens naturlige balance ud af kraft. Der skal mindre til end før, for at ”faren” opleves som overvældende. Det er kendetegnende for traumatisk stress, er at de tidligere traumatiske og stressende oplevelser ikke kan glemmes. De vender tilbage i bevidstheden ofte som mareridt og/eller flashbacks.

Stress og angst

Men hvad er stress og angst relation egentlig? Når erindringerne kobler sig sammen til en kæde af hændelser der er angstfremkaldende, får man en fornemmelse af alvorlig trussel mod ens liv eller personlige integritet. Derfor er traumatisk stress særlig alvorlig og belastende for krop og sind.

Krop og sind

Da stress er en naturlig og ubevidst reaktion der sker i kroppen, er det ved alvorlig stress og traumatisk stress ikke tilstrækkeligt at arbejde med vores tanker og følelser. Kroppen må inddrages som genvej til heling af nervesystemets naturlige balance. Det er derfor nødvendigt med en forståelse for hvad er stress i kroppen, en større bevidsthed om kroppens reaktioner og at lære at sanse kroppens reaktioner. Dette er udgangspunktet for at genskabe kroppens egen evne til at skabe balance.

Hvad kan du gøre for at genskabe kroppens naturlige balance

For at forstå hvad er stress skal du øge bevidstheden om kroppen og nervesystemets reaktioner må du træne din evne til at sanse din krops reaktioner på det du oplever. Det kan du gøre ved at fokusere på det som du mærker i din krop når du er rolig og tilpas, men også mærke når du oplever angst og ubehag – uden at dvæle for længe her. Efter et stykke tid med bevidst opmærksomhed på at sanse din krop, bliver du bedre til at mærke hvad er det din krop har brug for – får at genskabe den naturlige balance mellem det sympatiske og det parasympatiske nervesystem.

Virkningsfulde måder til at forebygge og behandle stress er f.eks stresscoaching, mindfulness, meditation, SE terapi (Somatic Experience – ”Kroppens oplevelser”) og yin yoga.

Følelsesmæssig stress

Om akut og alvorlig følelsesmæssig stress som f.eks. frygt, bekymring, overvældende oplevelser

Forretningskvinde med stress symptomer tankemylder

Følelsesmæssig stress er de følelser der opstår ved en aktivering af det akutte og naturlige alarmberedskab som hjælper dig i bestemte situationer. I stenalderen var det bl.a en hjælp til at løbe hurtigt eller kæmpe hvis man pludselig stod over for en sabeltiger. I dag er det selvfølgelig i helt andre situationer, hvor det kan hjælpe en med et stresskick, f.eks. ved eksamen eller idrætspræstationer. Kortvarig og akut stress er derfor ikke et problem.

Problemet med stress opstår først når alarmberedskabet aktiveres ofte og over længere tid. Man er således udsat for en konstant og langvarig stresspåvirkning, hvilket kan føre til alvorlig stress, hvilket er en livsbegrænsende og helbredsskadelig tilstand.

Moderat og alvorlig stress (gul og rød)

Ved moderat og alvorlig stress udløses hormonerne adrenalin og kortisol ofte, og der er et overskud af hormonerne i kroppen. Det bringer din krop og dit sind i ubalance. Ubalancen kan individuelt opleves på forskellige måder – men ofte er følelser som angst, uro og bekymringer dominerende. Moderat og alvorlig stress er når din krop og dit sind ikke kan finde hvile, men er i konstant uro. Det gælder også når man sover. Hvis man ikke er udhvilet om morgenen kan det skyldes at ens søvnkvalitet er ringe, hvilket ofte skyldes stress.

Er du ramt af længerevarende og alvorlig stress? (rød)

Alvorlig og længerevarende stresstilstand svarer til at man er i højeste alarmberedskab 24/7, og det kan ingen mennesker selvfølgelig klare i længden. Symptomerne er her er bl.a. hukommelsesbesvær, sygdomme forværres, mave/tarm problemer, ulyst til socialt samvær og manglende selverkendelse.

Et af de mest almindelige stress symptomer hvis man har alvorlig stress er, at det er svært at erkende det og få gjort noget ved det. Erfaringen viser at mange mennesker ofte først kommer i stressbehandling når de ikke længere kan passe deres arbejde, kommer ud for en ulykke eller bliver syg af det. Hvis man har alvorlig stress, er det vigtigt at få hjælp med det samme.

Ubehandlet alvorlig stress bliver oftest kun værre med tiden og kan medføre alvorlig sygdom. Ny forskning viser at stress er, langsigtet set, starten på over 90% alle sygdomme.

Stresstest

Så hvad er stress for dig og er du stresset? Hvis du er i tvivl om hvorvidt du har alvorlig stress – eller ønsker at vide på hvilket niveau du har stress, kan du tage en stresstest her. Den er gratis og du får svar med det samme.

Tag en stresstest

Stresshåndtering – alt at vinde, intet at tabe

Stress er et livsvilkår for alle mennesker, men de mennesker der udvikler og skaber de gode vaner, overbevisninger og kompetencer der kan afstresse, håndtere og forebygge stress, vil opleve et liv med større indre ro, glæde og nærvær. Og ikke mindst et bedre helbred og end langt bedre performance i alle henseender. Det sværeste ved stress er altså selv at opdage og erkende, at man faktisk er har alvorlig stress. Når først man ved hvad er stress og at man er stresset og er kommet i gang med en stressbehandling, så har man taget et meget stort skridt henimod et langt bedre liv.

Kontakt Stresshotlinen og få gratis hjælp

Ved mistanke om stress kan du tage en stresstest og ringe til stresshotlinen og få en snak med en certificeret stresscoach.

Stresshotlinen er gratis og har åbent alle dage kl.10.00 – 22.00. Stresshotlinen kan hjælpe dig med at komme i gang med en afstresning der passer til dig, i dit liv.

Del og inspirer