SE-terapi

Par på vandring i skov efter stresscoaching (stressbehandling)

Hvad er SE terapi?

Somatic Experiencing® også kaldet SE terapi er en nænsom og effektiv behandlingsmetode som forløser og helbreder stress, chok og traumer. Metoden er udviklet af Peter Levine, Ph.d. og forfatter til bogen ”Væk tigeren”.

Metodens fundament er en forståelse af samspillet mellem krop og sind – at vi lytter til kroppens stemme. SE terapien inddrager derfor kroppens erfaringer og erindringer i behandlingen.

SE terapi som behandlingsmetode

SE terapi er en effektiv behandlingsmetode, fordi behandlingen tager udgangspunkt i de kropslige reaktioner på stress, chok og traumer. Reaktioner som ikke kan forløses med kognitiv terapi alene, hvor fokus er udelukkende på sindet.

Det er ikke begivenheden i sig selv der udløser en stressreaktion eller et traume, men det er kroppens automatiske reaktioner på den hændelse som vi oplever, er truende. Dette hvad enten det er reelt eller ej. Når vi oplever at vi står overfor en trussel, reageret reptilhjernen instinktiv med kamp- eller flugtreaktioner.

I de tilfælde hvor hverken kamp eller flugt opleves som en mulighed, reagerer vi med fastfrysning – det der kaldes frys. Et eksempel herpå kan være at vi bliver chokeret over en uventet fyring – men der er ingen muligheder for at ændre beslutningen eller flygte fra samtalen.

Dissociation – skaber ubalance

Fastfrysningen, som tager form af dissociation (”spille død”), er i lighed med kamp og frys en instinktiv og naturlig overlevelsesmekanisme. At blive dissocieret er kroppens egen beskyttelsesmekanisme, men den fører til en permanent høj aktivering af det sympatiske nervesystem, hvilket skaber ubalance.

Når denne tilstand ikke efterfølgende bliver forløst i kroppen og sindet, reagerer kroppen som om faren stadig er til stede, og nervesystemet forbliver højaktiveret. Der opstår en oplevelse af at være konstant på vagt overfor andre, bekymringer over arbejdet og familien eller en oplevelse af udmattede, hjælpeløshed og overvældelse. Alle er reaktioner som påvirker vores energi, livsudfoldelse og arbejdsglæde, og hvis ubehandlet – kan føre til alvorlig stress og angstlidelser samt PTSD (post traumatisk stresssyndrom).

Behandling som forløser

I behandlingen med SE terapi bliver stress, traumatiske og fastlåste begivenheder nænsomt forløst via en fokuseret opmærksomhed på kroppens signaler og dens ressourcer. Gennem SE terapiens fokus og opmærksomhed på kroppens sansninger og dens naturlige og helende ressourcer til selv at skabe balance, vil energien i den traumatiske og fastlåste begivenhed blive forløst, og dit nervesystem genvinde dets naturlige evne til at være i balance.

Hvordan forløber en SE terapi session?

Stressbehandling vil altid starte med en samtale om dine symptomer og om hvad du oplever, bidrager til stress og hvordan du her og nu kan stoppe det der akut stresser dig.

Efterfølgende vil den SE terapeutiske behandling foregår som en samtale om hvad du her og nu oplever når du taler om dine udfordringer – og hvad du samtidig mærker i kroppen mens du sidder i en stol. Der er i samtalen fokus på at du er tryg, således at du kan koncentrere dig om at mærke/sanse hvad der sker i din krop og fortælle om dine kropsfornemmelser undervejs.

Disse sansninger er din krops vejvisere i forhold til de udfordringer og symptomer du har – og hvad der skal fokus på i behandlingen. Du lærer at tale kroppens sprog og sætte ord på hvad det er at du sanser, og du lærer hvordan du selv kan bringe dit nervesystem i balance med en række øvelser.

Hvorfor vælge SE terapi?

Du har symptomer på moderat eller alvorlig stress – eller på angst og PTSD, og har lyst til at få en umiddelbar virkning og redskaber som du nemt selv kan bruge.

Måske har du prøvet stresscoaching og kognitiv terapi – men det har ikke hjulpet tilstrækkeligt, og du er derfor klar til at prøve noget nyt.

Det er muligt at kombinere stresscoaching med SE-terapi.

Meditation, mindfullness og yin yoga supplerer og understøtter SE terapiens virkninger.

Neuroaffektive forandringer

Du skal vælge SE terapi når du har en oplevelse af at der skal mere til end motivation og viljestyrke til at ændre din tilstand af stress, angst og udmattethed.

Forløsningen af stress, chok og traumer sker, når der i terapiens skabes balance i dit nervesystem og nye erfaringer i din hjerne med hvordan du håndterer din stress – såkaldt neuroaffektive forandringer.

Når du arbejder med dine oplevelser af stress og angst ud fra en både kropslig sanset og erfaret tilstand af ressourcer og styrke, skabes der nye hjernebaner og der grundlægges nye erfaringer med hvordan stress, angst og traumer håndteres.  

Andre former for stressbehandling arbejder primært med at ændre på måder at tænke på, adfærd og skabe nye vaner med udgangspunkt i konkrete værktøjer og strategier. Det kan være en langvarig affære, hvis stressen og angsten skyldes traumatiske oplevelser, som psyken sidder fast i. I SE-terapien er fokus i stedet på at løsne de fastfrysninger, som fastholder stress og angst.

Del og inspirer